Urobte svoj produkt lepším! 

Marketing pre produktové rozhodovanie 

Termíny:         15.6. (piatok)                                                    13.9. (štvrtok)

V prípade záujmu je možné otvoriť kurz na mieru aj v iných termínoch v priestoroch objednávateľa.

Rozsah: 8 akademických hodín 9,00-17,30

Počet účastníkov: kurz sa otvára pri minimálnom počte 7 účastníkov

Cena (neplatca DPH): prvý prihlásený 80 € 2-5 prihlásený 65 €

Miesto: Etc. Skalica Gorkého 27, Skalica 

Máte problémy s odbytom? Neviete prečo zákazníci stále žiadajú nižšiu cenu? Predávate ale netvoríte zisk?

Až vtedy, keď zákazník považuje Váš produkt za kvalitný, je ochotný zaplatiť cenu, ktorá Vám prinesie nielen úhradu nákladov, ale aj zisk. 

A Vašou úlohou je vytvoriť a ponúknuť taký produkt. To obsahuje kroky v strategickej rovine, rozhodnutia o vlastnostiach produktoch ako aj rôzne formy komunikácie. 

 Stručná charakteristika kurzu

Kurz sa zameriava na analýzu situácie produktu a úpravu marketingovej stratégie produktu v podmienkach malých organizácií s malým rozpočtom. Účastníkom by mal pomôcť zodpovedať otázky konkurenčného postavenia produktu, vnímania produktu spotrebiteľmi a voľby vhodného spôsobu komunikácie. 

Mal by pritom zodpovedať na nasledujúce otázky.

 • Čo je môj produkt a prečo by si ho mal spotrebiteľ kúpiť? 
 • Aký je v porovnaní s konkurenciou, v čom sa líšime a v čom podobáme?
 • Prečo si zákazníci kupujú môj produkt? Aké sú ich motívy?
 • Predávam produkty za správnu cenu?
 • Ako komunikovať pro Vaše produkty aby ich hodnota a atraktivita pre zákazníka vzrástla?


1. Cieľová skupina:

 • Marketingoví manažéri a manažéri predaja
 • Produktoví manažéri, resp. manažéri značky
 • Manažéri zodpovedný za rozhodovanie o produktoch, vrcholoví manažéri v malých a stredných podnikoch
 • Pracovníci reklamných a marketingových organizácií

Proces rozhodovania o výrobku je súčasťou činnosti každej organizácie a preto je možné ho modifikovať pre rôzne cieľové skupiny. V takomto prípade je možné komunikáciu špecificky orientovať na vybraný segment trhu.

Použitie metód a nástrojov.

Kurzy poskytujú dodatočné informácie a rozvoj schopnosti strategického plánovania a rozhodovania, ktoré môžu využívať pracovníci firiem pri príprave, posudzovaní a realizácii strategických rozhodnutí. Najvýznamnejšie použité nástroje v rámci kurzu sú:

 • Prednášky s interaktívnou prezentáciou 
 • Riešenie kreatívnych úloh s použitím rôznych metód
 • Riešenie prípadových štúdií