Produktové manažérstvo

Kritéria pre skúšku

Aktivita na seminároch                                      10 b. 

B  Seminárny projekt 3x10 b                                  30 b.

C Písomka                                                               60 b.        

Plus Esej                                                            10 b.

F Plus Účasť na prednáškach                                10 b.