Produktové manažérstvo

Kritéria pre skúšku

Účasť na aktivitách a seminároch                   20 b. 

B  Písomný výstup                                              40 b.

C  Prezentácia                                                     20 b.

Výstupná písomka                                            20 b. 

Plus Esej                                                            10 b.

F Plus Účasť na prednáškach                                10 b.