Termíny:           7.9. 2018 piatok

V prípade záujmu je možné otvoriť kurz na mieru aj v iných termínoch v priestoroch objednávateľa. Minimálna požiadavka na otvorenie kurzu je 7 účastníkov.

Rozsah: 8 akademických hodín 9,00-17,30 

Počet účastníkov: kurz sa otvára pri minimálnom počte 7 účastníkov  

Cena (neplatca DPH):  prvý prihlasený             80€                                      2-5 prihlásený              65€ 

Miesto:  Etc. Skalica, Gorkého 27

Bez marketingu nie si eko!

Ako na eko- bio- retromarketing?

Láka Vás ekopodnikanie? Máte chuť pustiť sa do ponuky bioproduktov? Spomínate na minulosť a chcete z toho urobiť podnikateľskú príležitosť? Máte šancu! Trh otvára množstvo príležitostí, malých trhov, segmentov ale....

Nestačí mať entuziazmus a vedieť čo! Musíte vedieť ako! Marketingové učebnice a knižky sú plné návodov, ktoré Vám vo Vašej snahe nepomôžu! Takéto trhy vyžadujú oveľa viacej uvažovania, hľadania a kreativity pri realizácii. Čo môžete použiť z učebníc marketingu a kde Vám učebnice marketingu nebudú stačiť?


Stručná charakteristika kurzu Cieľom kurzu je naučiť pracovníkov zodpovedných za odbyt produktov, ktoré sa zameriavajú na predaj eko- bio- produktov alebo podobných trhových výklenkov a špecifických trhov ako využívať marketingové nástroje a možnosti pri predaji vlastného produktu. Práve na týchto trhoch majú subjekty obmedzené možnosti využívať tradičné nástroje marketingu a musia v oveľa väčšej miere využívať kreativitu pri analýze stavu a strategické myslenie pri marketingovom rozhodovaní. Rozsah:


Obsah:

 • Načo je nám marketing? Stačí "dobrý" produkt na komerčnú úspešnosť? - Alternatívne trhy a konkurenčná stratégia. Kto sú spojenci a kto nepriatelia?
 • Produkty pre alternatívne trhy. Poznáte prečo ich ľudia kupujú?
 • Spotrebitelia a ich požiadavky. Ako nájsť dôvody prečo nás kupujú?
 • Za málo peňazí veľa muziky? Ako komunikovať pri limitovaných zdrojoch?

Použitie metód a nástrojov.

Kurzy by mali poskytovať dodatočné informácie a rozvíjať kompetencie účastníkov pre strategické plánovanie a rozhodovanie, ktoré môžu využívať pracovníci firiem pri analýze, príprave, posudzovaní a realizácii strategických zámerov v oblasti komunikácie s trhom. Kurz kombinuje efektívnym spôsobom rôzne metódy vzdelávania, predovšetkým:

 • Prednášky s diskusiou a prípadovými štúdiami
 • Riešenie kreatívnych úloh
 • Riešenie prípadových štúdií a tímových zadaní

Cieľová skupina:

 • Vrcholoví manažéri v malých a stredných podnikoch
 • Začínajúci podnikatelia v oblasti obchodu, výroby, dovozu
 • Manažéri zodpovedný za rozhodovanie o produktoch,
 • Marketingoví manažéri a manažéri predaja
 • Pracovníci reklamných a marketingových organizácií

Proces rozhodovania o výrobku je súčasťou činnosti každej organizácie a preto je možné ho modifikovať pre rôzne cieľové skupiny. V takomto prípade je možné komunikáciu špecificky orientovať na vybraný segment trhu.