Marketing za drobné.

Marketingové rozhodovanie s nízkym rozpočtom

Nasledujúce termíny: 

Rozsah: 8 akademických hodín spravidla 8,30-16,30

Počet účastníkov: kurz sa otvára pri minimálnom počte 6 účastníkov

Cena (neplatca DPH):                       prvý prihlásený          80 €                  2-5 prihlásený         65 €

Miesto: bude upresnené v pokynoch  

Lektor - Rastislav Strhan
Lektor - Rastislav Strhan

Zvažujete každé €uro a výdavky na marketing a reklamu sa Vám preto zdajú zbytočné? Kníh o tom ako robiť marketing za milóny €uro je množstvo, ale ako urobiť úspešný marketing ak na to máte desiatky či stovky €uro? Nie je to nemožné, súčasná doba umožňuje byť úspešný aj s nízkymi nákladmi.

Stručná charakteristika kurzu

Cieľom kurzu je naučiť živnostníkov, podnikateľov pracovníkov marketingovému mysleniu a urobiť základné marketingové rozhodnutia bez veľkých výdavkov. a odbytu pracovať s kvalitou ako marketingovým a komunikačným nástrojom. Ak má byť kvalita nástrojov zvyšovania konkurenčnej schopnosti organizácie nemôže predovšetkým pri spotrebných tovaroch zostať zodpovednosťou výroby. Naopak bez strategického začlenenia do komunikácie a marketingu nie je možné dosiahnuť návratnosť prostriedkov investovaných do kvality vo výrobe.

Témy

- podstata podnikania v malých podmienkach  

- konkurencia a spolupráca na miestnom trhu

- spotrebiteľ a jeho vymedzenie pre malé subjekty 

- produkt, jeho vymedzenie a konkurenčná výhoda 

- komunikácia s nízkym rozpočtom  

- cenové rozhodnutia bez vedy 


Použitie metód a nástrojov.

Kurzy by mali poskytovať dodatočné informácie a rozvíjať kompetencie účastníkov pre strategické plánovanie a rozhodovanie, ktoré môžu využívať pracovníci firiem pri analýze, príprave, posudzovaní a realizácii strategických zámerov v oblasti komunikácie s trhom. Kurz kombinuje efektívnym spôsobom rôzne metódy vzdelávania, predovšetkým:

  • Prednášky s diskusiou a prípadovými štúdiami
  • Riešenie kreatívnych úloh

Riešenie prípadových štúdií a tímových zadaní