Projekty
 

Etc. Skalica 

Klubový priestor v Skalici ponúkajúci miesto pre aktivity vzdelávacieho, spoločenského, kultúrneho a komerčného charakteru. Možnosť prenájmu priestorov. 

Informačný portál produktových manažérov

www.kupujmekvalitu

Webový portál, ktorý hodnotí rôzne formy označovania a hodnotenia výrobkov, s ktorými sa môže výrobca alebo zákazník stretnúť na trhu.