Čo ponúkame?

špecializujeme sa oblasti

  • environmentálny, zelený, ekologický marketing a manažment

  • produktový manažment a marketing,

  • kvalita a jej komunikácia

V budúcnosti sa budeme snažiť rozšíriť ponuku produktov o ďalšie oblasti

Čím sa líšime?

  • špecializáciou na prehliadané témy
  • konfrontáciou teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami 

  • nesľubujeme, čo nevieme splniť

  • nerobíme pri vzdelávaní to, čo sa nám nepáči, keď sa sami vzdelávame

  • našim zmyslom je ponúknuť prospešenie - teda prospech a potešenie (hovoriť o zábave pri vzdelávaní sa nepatrí!)