KPSCR

Kvalita produktu v službách a cestovnom ruchu 

Hlavné tematické oblasti predmetu

Časť: Statky

 1. Vymedzenie produktov, výrobkov, služieb a produktového systému
 2. Vymedzenie kvality, kvalita produktu a služby jej vnímania
 3. Spotrebiteľské požiadavky a spokojnosť zákazníka

Časť: Produkt

 1. Identifikácia kvality v organizácii
 2. Systémové riadenie v organizácii
 3. Budovanie manažérského systému podľa ISO 9000
 4. Budovanie environmentálneho manažérskeho systému
 5. Manažérske systémy a ich využitie v špecifických oblastiach

Časť: Tovar a služby

 1. Posudzovanie zhody a význam pre konkurenčné prostredie
 2. Certifikačné systémy ako súčasť štátnych zásahov
 3. Certifikačné systémy a hodnotenie v konkurenčnom boji a komunikácii
 4. Komunikácia kvality produktov v službách a cestovnom ruchu 

Zmena programu seminárov!