Rastislav Strhan

Produkt v manažmente, manažment pre produkt

Osobná stránka nie pre osobné veci

Pôsobenie na vysokej škole

Táto stránka slúži na informovanie študentov v predmetoch, ktoré zabezpečujem alebo sa na nich podieľam na Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Pretože časť z nich realizujem v anglickom jazyku pre študentov v rámci programu Erasmus, tradičné formy sprostredkovania sa ukázali byť neefektívne. 

Nakopneme váš web k lepším výsledkom