Rastislav Strhan

Produkt v manažmente, manažment pre produkt

Osobná stránka 

nie pre 

osobné veci

Roky bola webová stránka výhovorkou....  

Využitie webovej stránky v akademickej realite pre kontakt so študentami, sprostredkovanie materiálov materiálov pre domácich aj Erasmus študentov pripadalo ako pohodlná forma.  

Ale, čo keď sa mám na webe predávať? 

Keď som v lete 2021 opustil akademickú pôdu, stránka mala dostať nový rozmer. Mala predať to čo robím, čo viem robiť, čo chcem robiť. A ukázalo sa to ešte ťažšie ako som očakával. Nie, že by som neveril v svoje schopnosti, ale som súčasťou generácie, ktorú učili kolektivizmu. 

Čo na tejto stránke nájdete? 

Táto stránka slúži na informáciu a na prepojenie na iné stránky a projekty, ktoré sú pre mňa dôležité. 

Napríklad projekty, ktoré som si vymyslel a ktoré by som chcel reagovať 

Ponuka služieb, v ktorých by som rád svoje akademické skúsenosti a koučingový prístup ponúkol klientom medzi bežnými ľuďmi aj malými podnikateľmi. 

Napríklad koučingové služby, ktoré mi veľmi pomohli zbaviť sa strachu z verejného prezentovania svojej osoby 

 
Nakopneme váš web k lepším výsledkom